WHOIS với 320 loại tên miền khác nhau. Số lượng đang được tiếp tục cập nhật...
CHÚ Ý: thông tin Whois được cung cấp nhằm giúp người sử dụng biết được thông tin về tên miền đăng ký trong cơ sở dữ liệu Whois.net.vn. Những dữ liệu được cung cấp với mục đích thông tin là chính và không được đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Quý khách không được phép biên soạn, phổ biến hay sử dụng cơ sở dữ liệu Whois.net.vn toàn bộ hay từng phần nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Khi quý khách truy cập Whois.net.vn và truy vấn cơ sở dữ liệu Whois hoặc kết nối qua API, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng website của chúng tôi.