WHOIS với 300 loại tên miền khác nhau. Số lượng đang được tiếp tục cập nhật...

WHOIS API

Chúng tôi cung cấp dưới đây địa chỉ và script cho phép kiểm tra sự tồn tại tên miền quốc tế và Việt Nam, quý khách hàng có thể sử dụng để tích hợp vào website của mình:

Download source code

URL :  http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=tenmiencancheck.vn

Kết quả trả về: 1 (tên miền đã có sở hữu) kết quả trả về: 0 (tên miền có thể đăng ký)

Thông tin Whois tên miền quốc tế và ViệtNam:

URL : http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=tenmiencancheck.vn&act=getwhois

Kết quả trả về thông tin chi tiết tên miền quốc tế hay VN

Code PHP: mẫu

        
		   
 // Kiểm tra sự tồn tại của tên miền
$kq= file_get_contents("http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=tenmien.com") ;
if  ($kq==0)
{
echo "tên miền chưa được đăng ký";
}
elseif($kq==1)
{
Echo "tên miền đã được đăng ký";

// Lấy whois tên miền

echo file_get_contents( "http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=tenmien.com&act=getwhois ");
}

 

WHOIS cho WHMCS:

1. Với phiên bản 7:

Tạo file: /resources/domains/whois.json với nội dung dưới đây:

whois.json mẫu

 [   
  {
   "extensions": ".vn,.com.vn,.net.vn,.org.vn,.edu.vn,.biz.vn,.name.vn,.int.vn,.gov.vn,.info.vn,.ac.vn,.health.vn,
	 .pro.vn,.idn.vn,.angiang.vn,.bacgiang.vn,.backan.vn,.baclieu.vn,.bacninh.vn,.baria-vungtau.vn,.bentre.vn,.binhdinh.vn,.binhduong.vn,.binhphuoc.vn,.binhthuan.vn,
	 .camau.vn,.cantho.vn,.caobang.vn,.daklac.vn,.daknong.vn,.danang.vn,.dienbien.vn,.dongnai.vn,.dongthap.vn,.gialai.vn,.kontum.vn,.laichau.vn,.lamdong.vn,
	 .langson.vn,.laocai.vn,.longan.vn,.namdinh.vn,.nghean.vn,.ninhbinh.vn,.ninhthuan.vn,.hagiang.vn,.haiduong.vn,.haiphong.vn,.hanam.vn,.hanoi.vn,.hatinh.vn,.haugiang.vn,
	 .hoabinh.vn,.hungyen.vn,.khanhhoa.vn,.kiengiang.vn,.phutho.vn,.phuyen.vn,.quangbinh.vn,.quangnam.vn,.quangngai.vn,.quangninh.vn,.quangtri.vn,.soctrang.vn,
	 .sonla.vn,.tayninh.vn,.thaibinh.vn,.thainguyen.vn,.thanhhoa.vn,.thanhphohochiminh.vn,.thuathienhue.vn,.tiengiang.vn,.travinh.vn,
	 .tuyenquang.vn,.vinhlong.vn,.vinhphuc.vn,.yenbai.vn", 
   "uri": "http://whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=",     
   "available": "Domain Name not found"   
  } 
 ]
           

 

2. Với phiên bản 6 trở về trước:

Tạo file: /includes/whoisservers.php với nội dung dưới đây:

whoisservers.php mẫu


      

.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.com.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.net.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.edu.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.gov.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.org.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.name.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.edu.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.biz.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.info.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.angiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.bacgiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.backan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.baclieu.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.bacninh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.baria-vungtau.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.bentre.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhdinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhduong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhphuoc.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhthuan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.camau.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.cantho.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.caobang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.daklak.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.daknong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.danang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.dienbien.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.dongnai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.dongthap.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.gialai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hagiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.haiduong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.haiphong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hanam.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hanoi.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hatay.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hatinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.haugiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hoabinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hungyen.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.khanhhoa.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.kiengiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.kontum.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.laichau.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.lamdong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.langson.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.laocai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.longan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.namdinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.nghean.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.ninhbinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.ninhthuan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.phutho.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.phuyen.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangbinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangnam.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangngai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangninh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangtri.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.soctrang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.sonla.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.tayninh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thaibinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thainguyen.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thanhhoa.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thanhphohochiminh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thuathienhue.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.tiengiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.travinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.tuyenquang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.vinhlong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.vinhphuc.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.yenbai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found

 

 

CHÚ Ý: thông tin Whois được cung cấp nhằm giúp người sử dụng biết được thông tin về tên miền đăng ký trong cơ sở dữ liệu Whois.net.vn. Những dữ liệu được cung cấp với mục đích thông tin là chính và không được đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Quý khách không được phép biên soạn, phổ biến hay sử dụng cơ sở dữ liệu Whois.net.vn toàn bộ hay từng phần nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Khi quý khách truy cập Whois.net.vn và truy vấn cơ sở dữ liệu Whois hoặc kết nối qua API, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng website của chúng tôi.