WHOIS with 400 gTLD and ccTLD, including Vietnamese ccTLD, gTLD and DNS Security Extensions (DNSSEC). Whois API /Whois API WHMCS
Kiểm tra hơn 400 tên miền quốc gia và quốc tế, bao gồm cả tên miền truyền thống và tên miền tiếng Việt. Đã có chức năng kiểm tra DNS Security Extensions (DNSSEC).
Thông tin kiểm tra tên miền Whois được cung cấp nhằm giúp người sử dụng biết được thông tin về tên miền Việt Nam và quốc tế (bao gồm cả tên miền truyền thống và tên miền tiếng Việt) nhanh và chính xác. Quý khách không được phép biên soạn, phổ biến hay sử dụng cơ sở dữ liệu Whois.net.vn toàn bộ hay từng phần nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản. Khi quý khách truy cập Whois.net.vn và truy vấn cơ sở dữ liệu Whois hoặc kết nối qua API, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng website của chúng tôi.